Runsten U478, L1939:4782, Knivsta 480 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U478, L1939:4782
Foto av Runsten U478, L1939:4782
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ástríðr lät resa denna sten till minne av Jóarr/Ívarr, hennes husbonde; och Ingvarr och Ingifastr till minne av sin far. Må Michael skydda sin ande."

Visa originaltolkning och runtext

× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiʀ : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiʀ : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

× estriþ : let : reisa : s(t)ein : þensa : eftiʀ : iuar : bota : sin : auk : ikuar : auk : ikifastr : eftiʀ : faþur : sin : mihel : kati : at : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.72869
Longitud: 17.784709
Lämnings-ID: L1939:4782
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 480
Sveriges runinskrifter: U478 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:4782