Runsten U474, L1943:9988, Knivsta 131:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U474, L1943:9988
Foto av Runsten U474, L1943:9988
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Halfdan lät resa denna sten till minne av Jógeirr, hans bror; och Guðfríðr till minne av sin son. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

+ halftan : let : reisa : stein : þen(s)a : eftir : iukeir : broþur : sin : nuk : kufriþ : eftiʀ : sun : sin : (k)uþ : hialbi : at : hans

+ halftan : let : reisa : stein : þen(s)a : eftir : iukeir : broþur : sin : nuk : kufriþ : eftiʀ : sun : sin : (k)uþ : hialbi : at : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,1 m h 1 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,5 m tj. Avsmalnande upptill. Ristningsytan vetter mot N 25cg V. Runslingansbred d är 0,09-0,1 m. I mitten är blomliknande ristning ca0,4x0,4 m s t och ovanför runslingan är ett likarmat kors med ca0,1 m l kors armar.2) Vid kabelschaktning påträffades resterna av en broläggning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nedanför moränhöjd i SÖ, invid dalgång och moränslätt SSV-NNÖ- Blandskog, invid åkermark.

4 m S 10cg V om åkerkant, 8 m Ö 15cg N om annan åkerkant och 24m Ö 20cg S om dike.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704164
Longitud: 17.748984
Lämnings-ID: L1943:9988
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 131:1
Sveriges runinskrifter: U474 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9988