Runsten U473, L1943:5886, Knivsta 83:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U473, L1943:5886
Foto av Runsten U473, L1943:5886
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Folkbjörn lät resa stenen till minne av Nefr, hans bror. De är Ásgeirrs söner."

Visa originaltolkning och runtext

faylkbiurn × lit × risa × stin × ift[ʀ × nif × bruþur × sin] × (þ)[et ×] iʀu × sunʀ × oskis ×

faylkbiurn × lit × risa × stin × ift[ʀ × nif × bruþur × sin] × (þ)[et ×] iʀu × sunʀ × oskis ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, vitgrå granit, kullfallen med ristningsytan uppåt, närmast triangulär, den eventuellt ursprungliga övre delen av runstenen vetter mot Ö. Om man reser upp stenen kommer ristningen att vetta mot V, ca 1,9 m l (h) ca 1,6 m br vid basen, avsmalnande i (ursprungl) övre delen. Ca 0,8 m tj (nuvarande höjd). Runslingans bredd 0,08-0,1 m. O SV delen av ristningsytan har ytskiktet av stenen flagat av så att runtexten här är förstörd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag NNV-sluttning av mondre moränhöjd. Skogsmark/hagmark, (några tallar och mindre lövträd).

6 m SSÖ om väg (ÖNÖ-VSV) och 20 m ÖNÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694441
Longitud: 17.776853
Lämnings-ID: L1943:5886
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 83:1
Sveriges runinskrifter: U473 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5886