Runsten U472, L1943:9478, Knivsta 81:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U472, L1943:9478
Foto av Runsten U472, L1943:9478
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug, Eiki-nefrs dotter, lät resa stenen till minne av Dragmáll, hennes mors far."

Visa originaltolkning och runtext

× kilauk × aiki×nefs × totiʀ × lit × raisa × stin × iftiʀ × trakmal × muþur×faþur × sin ×

× kilauk × aiki×nefs × totiʀ × lit × raisa × stin × iftiʀ × trakmal × muþur×faþur × sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråvig granit, 1,6 m h, 1,8 m br (NV-SÖ) och intill 0,35 m tj. Runstensslingans bredd 0,03-0,1 m. I övre mittersta delenett likarmat kors med 0,2-0,25 m l korsarmar. Ristningsytan vetter mot S 44cg V. (SV). I övre NV delen är bortslagna bitar av stenen fastsatta med murbruk. Stenen lutar kraftigt åt SV. Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SSV-sluttning vid foten av moränhöjd/rygg (NV-SÖ). Tomtmark.

7 m V 42cg N om boningshusets SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693666
Longitud: 17.77288
Lämnings-ID: L1943:9478
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 81:1
Sveriges runinskrifter: U472 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skottsela (Skottsilla)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9478