Runsten U471, L1943:9244, Knivsta 4:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U471, L1943:9244
Foto av Runsten U471, L1943:9244
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fullugi och Ulfr och Ágeirr(?) lät resa stenen till minne av Ǫnundr, deras fader. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× fulyki × auk × ulfr × auk × akiʀ × litu × raisa × stain × eftiʀ × anut × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant × hans ×

× fulyki × auk × ulfr × auk × akiʀ × litu × raisa × stain × eftiʀ × anut × faþur × sin × kuþ × hialbi × ant × hans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 2,3 m h, 0,8 m br och o,3-0,5 m tj. Runslingans bredd, 8-9 cm. I mitten ett likarmat kors med ca 0,2 mlånga korsarmar. Ristningsytan vetter mot Ö. Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knivsta socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränplatå. Tomtmark (blandskog).

8 m VSV om väg (NNV-SSÖ) och 6 m NNV om tomtgräns.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knivsta socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.725279
Longitud: 17.793256
Lämnings-ID: L1943:9244
Riksantikvarieämbetets ID: Knivsta 4:1
Sveriges runinskrifter: U471 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9244