Runsten U467, L1942:9933, Vassunda 95:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U467, L1942:9933
Foto av Runsten U467, L1942:9933
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tafeistr … denna sten reste … Må Gud hjälpa hans ande. Þorbjörn ristad.

Visa originaltolkning och runtext

× tafeist- … …-sa stei(n) · þen… …in…a : kuþ : hi--bi : at : --(n)s : þurbiurn : risti

× tafeist- … …-sa stei(n) · þen… …in…a : kuþ : hi--bi : at : --(n)s : þurbiurn : risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå gnejs, ca 2,3 m h ca 1,1 m br, ca 0,4 m tj. Runhöjd 0,09-0,1 m. Ristningsytan vänd mot NNV. Stenen är svårt skadadoch lagad med cement. Imålningen obefintlig. U467. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-delen av mindre åkerholme, intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar).

7 m Ö 20cg N om nr 94 och 16 m S 30cg V om väg (ÖNÖ-VSV) samt 8m VNV om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691472
Longitud: 17.762172
Lämnings-ID: L1942:9933
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 95:1
Sveriges runinskrifter: U467 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9933