Runsten U466, L1942:9843, Vassunda 93:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U466, L1942:9843
Foto av Runsten U466, L1942:9843
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

+ tsfirnstblk hniastbmlʀ a : rihaʀ : --- : riha--- : --(k)itiht · in(ʀ)slbmui :+ ¶ ui(s)tʀi : -isit--ti +

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-delen av mindre åkerholme intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar). Rev in v 1979: I målningen otydlig.

7 m SÖ om väg (SV-NÖ) och 3 m NÖ-Ö om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nonsensinskrift. Thompson (1972:526) läser: + tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : -- : rihn-- : iþk × itiht · in(a) · slbmua :× ¶ uistRi : -isit--tia

Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691397
Longitud: 17.761995
Lämnings-ID: L1942:9843
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 93:1
Sveriges runinskrifter: U466 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Antagligen samma som gjort U 468
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Nonsensinskrift. Thompson (1972:526) läser: + tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : -- : rihn-- : iþk × itiht · in(a) · slbmua :× ¶ uistRi : -isit--tia
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9843