Runsten U466, L1942:9843, Vassunda 93:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U466, L1942:9843
Foto av Runsten U466, L1942:9843
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

+ tsfirnstblk hniastbmlʀ a : rihaʀ : --- : riha--- : --(k)itiht · in(ʀ)slbmui :+ ¶ ui(s)tʀi : -isit--ti +

+ tsfirnstblk hniastbmlʀ a : rihaʀ : --- : riha--- : --(k)itiht · in(ʀ)slbmui :+ ¶ ui(s)tʀi : -isit--ti +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV-delen av mindre åkerholme intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar). Rev in v 1979: I målningen otydlig.

7 m SÖ om väg (SV-NÖ) och 3 m NÖ-Ö om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nonsensinskrift. Thompson (1972:526) läser: + tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : -- : rihn-- : iþk × itiht · in(a) · slbmua :× ¶ uistRi : -isit--tia

Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691397
Longitud: 17.761995
Lämnings-ID: L1942:9843
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 93:1
Sveriges runinskrifter: U466 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Antagligen samma som gjort U 468
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Nonsensinskrift. Thompson (1972:526) läser: + tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : -- : rihn-- : iþk × itiht · in(a) · slbmua :× ¶ uistRi : -isit--tia
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9843