Runsten U464, L1941:403, Vassunda 33:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U464, L1941:403
Foto av Runsten U464, L1941:403
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Tóra lät resa denna sten till minne av Hróðleifr, hennes son. Må Gud hjälpa hans ande. Fótr ristade."

Visa originaltolkning och runtext

[tora · lit · raisa · sti]n [· þina · i]ftiʀ · rolif · sun · sin · kuþ · hialbi · ant [· hans fotr · risti ·]

[tora · lit · raisa · sti]n [· þina · i]ftiʀ · rolif · sun · sin · kuþ · hialbi · ant [· hans fotr · risti ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, U 464, tidigare plats för, nu flyttad. Toppformad grå granit, 1,8 m h, ca 1,15 m vid basen och ca 8,35 m tj. Runornas höjd är 7-8 cm. Ristningen vänd mot N. Nedre delen skadad. Imålningen dålig. Rev.inv.1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Omedelbart nedanför kraftig NNV sluttning i vägkanten, mot Kyrkviken. Skogsmark (lövskog).

0,5 m S om väg (ÖSÖ-VNV), Edeby-Ekhamn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.702605
Longitud: 17.719517
Lämnings-ID: L1941:403
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 33:1
Sveriges runinskrifter: U464 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:403