Runsten U464, L1939:5736, Vassunda 199 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U464, L1939:5736
Foto av Runsten U464, L1939:5736
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Tóra lät resa denna sten till minne av Hróðleifr, hennes son. Må Gud hjälpa hans ande. Fótr ristade."

Visa originaltolkning och runtext

[tora · lit · raisa · sti]n [· þina · i]ftiʀ · rolif · sun · sin · kuþ · hialbi · ant [· hans fotr · risti ·]

[tora · lit · raisa · sti]n [· þina · i]ftiʀ · rolif · sun · sin · kuþ · hialbi · ant [· hans fotr · risti ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 464, toppformad grå granit, 1,8 m h, ca 1,15 m vid basen och ca 8,35 m tj. Runornas höjd är 7-8 cm. Nedre delen skadad. Imålningen dålig.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70258
Longitud: 17.719532
Lämnings-ID: L1939:5736
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 199
Sveriges runinskrifter: U464 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5736