Runsten U463, L1942:9816, Vassunda 65:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U463, L1942:9816
Foto av Runsten U463, L1942:9816
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Veðraldi och Vígi lät resa stenen till minne av Holmsteinn, deras far; och Holmfríðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

× ueþralti × auk uiki × litu × raisa × stain × aftiʀ × hulmstin × faþur sin × auk hulmfriþ × at bonta sin

× ueþralti × auk uiki × litu × raisa × stain × aftiʀ × hulmstin × faþur sin × auk hulmfriþ × at bonta sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rev inv 1979. Runsten, gråaktig granit, ca 2,4 m h, 1,16 m br (N-S) och 0,4 m tj. Ristningsytan vänd mot Ö. Runhöjd omkring 0,09m. Runstenen står i mellersta S delen av forn nr 66 (gravfält). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-sluttning av moränplatå. Skogsmark/hagmark (lövskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.689976
Longitud: 17.717786
Lämnings-ID: L1942:9816
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 65:1
Sveriges runinskrifter: U463 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9816