Runsten U462, L1941:107, Vassunda 75:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U462, L1941:107
Foto av Runsten U462, L1941:107
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Djarfr och Gunnarr och Gulley lät resa stenen och göra bron till minne av Halfdan, deras far; §B Holmfríðr till minne av sin husbonde. Och Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

§A [tierfr · uk kunar · a](u)k ' kulhu ['] litu ' risa ' stain · uk · bru ' eftiʀ ' alfntan × faþur sin §B [hu](l)mfriþ ' at ' bonta ' uk ' ybiʀ ' ris[ti run]

§A [tierfr · uk kunar · a](u)k ' kulhu ['] litu ' risa ' stain · uk · bru ' eftiʀ ' alfntan × faþur sin §B [hu](l)mfriþ ' at ' bonta ' uk ' ybiʀ ' ris[ti run]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 2,2 m h, 0,7 m br och 0,35 m tj. Ristytan vänd mot S 20cg V ristning även på stenene Ö sida. Stenen delvis skadad i toppen. Består av två stycken som satts ihop. Imålningen tillräcklig.Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning av moränhöjd. Tomtmark (i syrénhäck).

9 m N 30cg Ö om boningshusets NV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70494
Longitud: 17.73826
Lämnings-ID: L1941:107
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 75:1
Sveriges runinskrifter: U462 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:107