Runsten U461, L2017:3891, Haga 13:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U461, L2017:3891
Foto av Runsten U461, L2017:3891
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastulfr och Œringr(?) och Geirr(?) och Holmlaug, de lät resa denna sten till minne av Eistr, deras fader, och Fastlaug till minne av hennes husbonde. Må Gud hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

fastulfr · auk yrinkr auk| |ka-(r) -(u)- hulmlauk · þau litu raisa stain þina iftiʀ aist faþur sin auk fastlauk at bunta (s)in kuþ hial(b)i silu hans

fastulfr · auk yrinkr auk| |ka-(r) -(u)- hulmlauk · þau litu raisa stain þina iftiʀ aist faþur sin auk fastlauk at bunta (s)in kuþ hial(b)i silu hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gråsten, ca 2 m hög, ca 1,20 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m tjock. Inskrift mot SSV vända sidan. Runhöjden är ca 7 cm. I stenen går nedtill en spricka. Stenen är inbyggd i en mur. Enligt Bureus stod stenen tidigare i Torslundaäng, platsen okänd 1979.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastulv och Öring (?) och Ger (?) och Holmlög de läto resa denna sten efter Est, sin fader, och Fastlög efter sin man. Gud hjälpe hans själ."

Uppmålad 1980.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Invid vägkanten.

N 30cg Ö om och intill vägen (V 30cg N-Ö 30cg S) samt 6 m VNV om vägskäl.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678822
Longitud: 17.694472
Lämnings-ID: L2017:3891
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 13:1
Sveriges runinskrifter: U461 (Upplands runinskrifter)
Plats: Torslunda
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3891