Runsten U460, L2017:4271, Haga 16:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U460, L2017:4271
Foto av Runsten U460, L2017:4271
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ingifastr lät resa stenen till minne av hans far Óleifr; och Eyðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

× inkifastr × lit × raisa × stain × eftiʀ × olif × faþur sin × auk ayþr × eftiʀ × bonta × sin

× inkifastr × lit × raisa × stain × eftiʀ × olif × faþur sin × auk ayþr × eftiʀ × bonta × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, närmast triangulärt tvärsnitt av gråsten, ca 3,2 m hög,1,25 m bred (N-S) vid basen och 0,45 m tjock, uppåt något avsmalnande. Stenen lutar något åt S. Inskriften vetter mot Ö. Runraden, som går i en praktfull drakslinga, är ca 8 cm hög. Stenen är välbevarad, den står inom ett gravfält (nr 15).
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ingefast lät resa stenen efter Olev, sin fader, och Öd efter sin man."

Uppmålad 1980.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 40 m V åkerkant (N-S). Terräng. Ö sidan av höjdplatå intill och V om uppskjutande sjöspets (S). Skogsmark (f d hagmark)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.682685
Longitud: 17.719974
Lämnings-ID: L2017:4271
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 16:1
Sveriges runinskrifter: U460 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skråmsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråblå och skiffer
Runristare: Tjälve 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4271