Runsten U454, L2016:3963, Odensala 69:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U454, L2016:3963
Foto av Runsten U454, L2016:3963
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorkell och Gísl har rest denna sten till minne av sin bror Styrbjörn och Sæfari (också rest). Véseti hugg."

Visa originaltolkning och runtext

þ--kl + auk + kisl + lata + risa ' þina + stin · eftʀ · bruþur · sin sty(r)biun × auk sefari uiseti hiuk

þ--kl + auk + kisl + lata + risa ' þina + stin · eftʀ · bruþur · sin sty(r)biun × auk sefari uiseti hiuk

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,5 m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och 0,33m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. 4 m V 30cg S omnr 1är 2) Runsten, granit, 2,25 m h, 0,55-0,65 m br (NÖ-SV) och0,3-0,45 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot SÖ Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Slät lermark. Åkermark

1) 3 m NNV om väg (ÖNÖ-VSV) och 5 m S om åkerkant (Ö-V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.65183
Longitud: 17.836692
Lämnings-ID: L2016:3963
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 69:1
Sveriges runinskrifter: U454 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3963