Runsten U442, L2016:4414, Odensala 189:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U442, L2016:4414
Foto av Runsten U442, L2016:4414
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bruse och Tormund lät uppresa … (sin) fader.

Visa originaltolkning och runtext

b(r)usi ' u[k] (þ)(u)…(m)…n(t)(r) …-tu rit… … faþu… …

b(r)usi ' u[k] (þ)(u)…(m)…n(t)(r) …-tu rit… … faþu… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,62 m h, 1,05 m br (N 10cg Ö-S 10cg V) ochintill 0,5 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stenenlutar svagt mot V Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan åker i odlad dal

21 m VNV om väg (NNÖ-SSV)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.663287
Longitud: 17.846925
Lämnings-ID: L2016:4414
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 189:1
Sveriges runinskrifter: U442 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4414