Runsten U438, L2016:1066, Husby-Ärlinghundra 15:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U438, L2016:1066
Foto av Runsten U438, L2016:1066
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þróndr/Randr och Ríki(?) och Guðrún, dessa bröder lät resa denna sten till minne av Brúni, deras far. Må Gud hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

rontr auk riki ' auk| |kuþrun ' þaiʀ bruþr ' litu r-isa stain þino ' abtiʀ ' bruno ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |salu

rontr auk riki ' auk| |kuþrun ' þaiʀ bruþr ' litu r-isa stain þino ' abtiʀ ' bruno ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 70 m hög, 1,50 m bred (SV-NÖ) och 0,3 m tjock. Runhöjd 8-9 cm. Skriften vetter åt SÖ. Flyttad från hemmanet Ekilla på 1870-talet, då en dräng vid plöjning påträffade den.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Trånd och Rike, och Gudrun, de bröderna läto resa denna sten efter Brune, sin fader. Gud hjälpe hans själ."

Rengjord och uppmålad 1972.
Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 18 m V om vägskäl mellan väg och infartsväg till bostadshus och ca 5 m N 35cg V om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.600814
Longitud: 17.801697
Lämnings-ID: L2016:1066
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 15:1
Sveriges runinskrifter: U438 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1066