Runsten U437, L2016:1811, Husby-Ärlinghundra 147:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U437, L2016:1811
Foto av Runsten U437, L2016:1811
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunna och Sútari reste stenen ... Sigbjörn placerade den mycket stora stenen i ... till minne av sin far.

Visa originaltolkning och runtext

kuna : a[uk su]tari : ristu : s(t)[… … sikbiar- sati : iftiʀ : sin faþur : stin : almykin : i : s…]

kuna : a[uk su]tari : ristu : s(t)[… … sikbiar- sati : iftiʀ : sin faþur : stin : almykin : i : s…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Fyndplats för Brobystenen, nu upprest 100 m S, 20 cg Ö om fyndplatsen (Husby-Ärlinghundra 146:1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Trädgård

Sv hörnet av boningshus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.633753
Longitud: 17.881196
Lämnings-ID: L2016:1811
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 147:1
Sveriges runinskrifter: U437 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1811