Runsten U433, L2016:2159, Husby-Ärlinghundra 70:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U433, L2016:2159
Foto av Runsten U433, L2016:2159
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn, Finnviðrs son, lät resa stenen till minne av sig själv."

Visa originaltolkning och runtext

×· biarn · finuiþaʀ · sun · lit · raisa · stain · eftiʀ · sik · sialfan ·

×· biarn · finuiþaʀ · sun · lit · raisa · stain · eftiʀ · sik · sialfan ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1x0,6 m. Runhöjd 6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn, Finnvids son, lät resa stenen efter sig själv."
Se skiss i inventeringsboken.

Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka
Inmurad på utsidan av södra kyrkväggen.
Inmurad på utsidan av S kyrkväggen. 1m Ö om vapenhuset.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 177 beskrivs även U 434.

Vill du se flera runstenar i Husby-Ärlinghundra socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640255
Longitud: 17.882305
Lämnings-ID: L2016:2159
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Ärlinghundra 70:2
Sveriges runinskrifter: U433 (Upplands runinskrifter)
Plats: Husby-Ärlinghundra kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Under B 177 beskrivs även U 434.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Husby-Ärlinghundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2159