Runsten U43, L2016:8633, Skå 9:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U43, L2016:8633
Foto av Runsten U43, L2016:8633
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Ófeigr och Sigmarr och Freybjörn, de reste (stenen) till minne av Jǫrundr, deras far, Gunnas husbonde. §B Ernfastr högg dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

§A : ofaikr : ok : sikmar : ok : fraibiarn : þiʀ : raistu : at : iarut : faþr : sin : bota : gunum : §B : irnfastr : iuk : runaʀ : þasi :

§A : ofaikr : ok : sikmar : ok : fraibiarn : þiʀ : raistu : at : iarut : faþr : sin : bota : gunum : §B : irnfastr : iuk : runaʀ : þasi :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 2,09 m h, 0,4-1,0 m br (N-S) och 0,57 mtj. Runristning på 2 sidor den åt Ö och den åt N vända. Runhöjd7-9 cm. Den på Ö sidan är tydlig och välbevarad, den på N-sidanär delvis utplånad och bevuxen med lav. Enligt tidigareinventering står runstenen på en cementsockel. Denna syns dockinte numera. På tre sidor runt stenen växer lövbuskar. Endast enÖ sidan är synlig. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränbunden bergshöjd. Tomtmark

Omedelbart V om enskild väg (N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.325403
Longitud: 17.729042
Lämnings-ID: L2016:8633
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 9:1
Sveriges runinskrifter: U43 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8633