Runsten U429, L2016:7160, Norrsunda 36:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U429, L2016:7160
Foto av Runsten U429, L2016:7160
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þórir och Hróða lät resa denna sten till minne av Borgulfr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

· þuriʀ · auk · hruþa · litu · raisa · stain · þinsa · iftiʀ · burkulf · faþur sin

· þuriʀ · auk · hruþa · litu · raisa · stain · þinsa · iftiʀ · burkulf · faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, 1,2 m h 0,9 m br (V 30cg N-Ö 30cg S) vidmarken och avsmalnande uppåt, ca 0,4 m tj. Ristningen vänd mot S.Runhöjd 6-8 cm. Bör rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tämligen flack moränmark vid foten av bergsrygg i dagen. Betesmark

3 m N 20cg Ö om väg. 18 m V 10cg N om SV hörnet av lada

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.588363
Longitud: 17.918703
Lämnings-ID: L2016:7160
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 36:1
Sveriges runinskrifter: U429 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åshusby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Glimmerrik gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7160