Runsten U426, L2016:8058, Norrsunda 68:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U426, L2016:8058
Foto av Runsten U426, L2016:8058
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorsteinn lät resa denna sten till minne av Jǫrundr, hans son."

Visa originaltolkning och runtext

· þorstain · lit · raisa · st[ain · þina] · eftir · iaru(n)t · sun · sin ·

· þorstain · lit · raisa · st[ain · þina] · eftir · iaru(n)t · sun · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränmark. Impediment i åker. Åkerkant. Runsten,1,7 m h, 1,0 m br vid basen och 0,5 m br i toppen (NV-SÖ) och 0,5m tj, ristningen vänd åt SV. Runhöjd 0,06 m. Stenen har varitavslagen på mitten. Nu lagad med stenkitt. T

48 m Ö om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557769
Longitud: 17.896445
Lämnings-ID: L2016:8058
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 68:1
Sveriges runinskrifter: U426 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vallstanäs (Linsunda)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8058