Runsten U423, L2016:8111, Norrsunda 78:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U423, L2016:8111
Foto av Runsten U423, L2016:8111
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ketill lät resa denna sten till minne av Ingulfr/Ingvarr, hans far. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

kitil| |lit · rita · stin þino · afti[ʀ · kui · faþu]r · sin · kuþ hialbi onl · auk| |kuþs muþiʀ

kitil| |lit · rita · stin þino · afti[ʀ · kui · faþu]r · sin · kuþ hialbi onl · auk| |kuþs muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, grå granit, 20 m h, 0,7 m bred och 0,55 m tj. På denSV sidan är en runslinga med 0,07 m h runor samt ett kors 9 m NNVom 1. 2) Runristning, i flyttblock höjd 1,1 m och bredd 1,4 m. Påden Ö sidan är en runslinga med 0,06 m h runar samt ett kors.Nedre delen blocket skadat. (Frostsprängt). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

VSV sluttande moränbacke, Lövskog

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.572688
Longitud: 17.851288
Lämnings-ID: L2016:8111
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 78:1
Sveriges runinskrifter: U423 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8111