Runsten U422, L2016:7265, Norrsunda 76:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U422, L2016:7265
Foto av Runsten U422, L2016:7265
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A ... detta till minne av Múli(?), hans far/bror, och Múli(?) ... §B ... dessa till minne av sin släkting ... Gunnarr ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

§A … …si + aftiʀ mu-(a) …(u)r × sin × auk + mu-a + (b)---… §B (k)unar + risti + run-… ¶ …isar + aftiʀ + mah sin si…

§A … …si + aftiʀ mu-(a) …(u)r × sin × auk + mu-a + (b)---… §B (k)unar + risti + run-… ¶ …isar + aftiʀ + mah sin si…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, fragment av ca 0,45x0,3 m vid basen och ca 1 m h. (N 20cgÖ-S 20cg V) med ristning åt V och S, Runhöjd 0,09-0,11 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 30 cm från flygelknuten

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.57467
Longitud: 17.844487
Lämnings-ID: L2016:7265
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 76:1
Sveriges runinskrifter: U422 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rosersberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7265