Runsten U421, L2016:8199, Norrsunda 72:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U421, L2016:8199
Foto av Runsten U421, L2016:8199
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ketilvé lät resa denna sten till minne av Ketill, hennes fader, och Gyríðr till minne av sin husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

[kiti]lui [· l]it · ra[sa · stan · þina · e]ftʀ · ketil · faþur · sin · auk · kyriþ · eftʀ · bont(a) [· sin]

[kiti]lui [· l]it · ra[sa · stan · þina · e]ftʀ · ketil · faþur · sin · auk · kyriþ · eftʀ · bont(a) [· sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 421 fragment av ca 1 m br (ÖSÖ-VNV) vid basen och ca1,3 m h. 0,2-0,4 m tj. Ristningen är vänd mot S. Runhöjd, 0,06 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.360361
Longitud: 16.986644
Lämnings-ID: L2016:8199
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 72:1
Sveriges runinskrifter: U421 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8199