Runsten U418, L2012:408, Norrsunda 342 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U418, L2012:408
Foto av Runsten U418, L2012:408
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorfastr och Ketilvé, de lät resa stenen till minne av Þorsteinn, deras far. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

(þ)(u)[rfas]tr · auk| |kitilui · þau · litu · stain [·] rito [·] ifti[ʀ] · þurstain · faþur sin · kuþ hialbi hont · hons

(þ)(u)[rfas]tr · auk| |kitilui · þau · litu · stain [·] rito [·] ifti[ʀ] · þurstain · faþur sin · kuþ hialbi hont · hons

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, (U 418) är belägen i gravfältets NV del, ca 1,5 m h, 1,1 m br och 0,5 m tj. Runhöjd ca 10 cm. Inskrift: "Torfast och Kättilvi lät resa stenen efter Torsten, sin fader. Gud hjälpe hans ande".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkområde, gravfält.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61227
Longitud: 17.864095
Lämnings-ID: L2012:408
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 342
Sveriges runinskrifter: U418 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:408