Runsten U411, L2015:2436, Sigtuna 75:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U411, L2015:2436
Foto av Runsten U411, L2015:2436
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

" lät resa stenen till minne av Siggeirr/Seygeirr, hans far. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× ilturi × lit × raisa × stin × eftiʀ × sukiʀ × faþur × sin × kuþ × hialbi · ant · ahns ×

× ilturi × lit × raisa × stin × eftiʀ × sukiʀ × faþur × sin × kuþ × hialbi · ant · ahns ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten ca 2 m hög, ca 0,8 m bred och ca 0,7 m tjock.Den har närmast triangelformad genomskärning, någotavsmalnandemot spetsen. Otydlig stenpackning N därom. Runorna ochristningen vetter åt S. Runhöjd 0,07 m. Inga tillägg. Igenväxandemiljö. Stig borde röjas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Olof socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränplatå i V-sluttning. Skogsmark

1,5 m V om gräns (staket) och 20 m SV om ängskant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sankt Olof socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624905
Longitud: 17.747697
Lämnings-ID: L2015:2436
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 75:1
Sveriges runinskrifter: U411 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2436