Runsten U410, L2015:2828, Sigtuna 72:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U410, L2015:2828
Foto av Runsten U410, L2015:2828
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Styrbjörn lät resa stenen till minne av Sigsteinn, hans far, Holmsteins bror."

Visa originaltolkning och runtext

× s(t)ur(b)iarn · (l)[it · rais]a ' stai… …ftiʀ [·] (s)[ik]st[a]in · faþur --- broþur hulmst…[n]s

× s(t)ur(b)iarn · (l)[it · rais]a ' stai… …ftiʀ [·] (s)[ik]st[a]in · faþur --- broþur hulmst…[n]s

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Olof socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränrygg (NV-SÖ). Skogsmark. Åkerholme. 1) Gravfält, ca50x10-20 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöresav 2 runda stensättningar och 4 närmast kvadratiskastensättningar. De runda stensättningar är 6-7 m diam och 0,3 mh. Övertorvade. Otydliga. De närmast kvadratiska stensättningarnaär 3-5 m S (vanl. N-S) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade. Flertalethar hörnstenar, 0,3-0,5 m h.Ett par är genom kraftigmarkvegetation svåra att observera. Ev. kan en liggande hörnsten4 m V om runsten vara separat inläggning. Tät blandskog. I SSÖkanten av nr 1 är 2) Runsten, U nr 410. Behöver imålas. Skyltad:

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sankt Olof socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.624722
Longitud: 17.751258
Lämnings-ID: L2015:2828
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 72:2
Sveriges runinskrifter: U410 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrtil
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Olof
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2828