Runsten U409, L2016:4201, Odensala 261:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U409, L2016:4201
Foto av Runsten U409, L2016:4201
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Forkunnr och Gamall lät resa denna sten till minne av Uni/Unni, deras far. Må Gud hjälpa Uni´sUnnis ande."

Visa originaltolkning och runtext

furkuþr × auk komal + litu rasa ' stain þino abtiʀ + una + faþur sin + kuþ hialbi anta × una

furkuþr × auk komal + litu rasa ' stain þino abtiʀ + una + faþur sin + kuþ hialbi anta × una

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,6 m h, 1 m br (Ö-V) och intill 0,5 m tj. Runhöjd6-8 cm. Ristningen vetter mot N. Stenen lutar obetydligt mot S.K:Bör Rengöras och imålas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Odensala socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning av mindre moränhöjd NÖ om Mälarvik. Tomtmark

22 m SV om bostadshus

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Odensala socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.655259
Longitud: 17.745152
Lämnings-ID: L2016:4201
Riksantikvarieämbetets ID: Odensala 261:1
Sveriges runinskrifter: U409 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lövstaholm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Odensala
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4201