Runsten U40, L2013:8224, Skå 125 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U40, L2013:8224
Foto av Runsten U40, L2013:8224
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásbjǫrn … Gunnelfr(?) hade (uppfostrat) till minne av Ásulfr, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

: asbiarn … þo[nnstr… … …- kuilfr : l]itu : at : asulf · faþur sen

: asbiarn … þo[nnstr… … …- kuilfr : l]itu : at : asulf · faþur sen

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, nuvarande plats, ljus granit, 0,85 m hög, 0,85 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Inskriften
är på den mot N vända sidan. Runhöjden är 8-9 cm. Ristningarna är imålade med rödfärg. Strax V om runstenen finns en upplysningsskylt i metall uppsatt. Texten i översättning: "Åsbjörn ... Torfast(?) ... Gunnälv(?) lät (resa sten) efter Åsulv sin fader."
I beskrivningen av runstenen år 1979 står att runstenen hittades kring sekelskiftet 1900 i marken och restes på fyndplatsen, dvs. stenens föregående plats, Skå 54:1. Beskrivning i samband med arkeologisk utredning år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-4699-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.318897
Longitud: 17.746247
Lämnings-ID: L2013:8224
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 125
Sveriges runinskrifter: U40 (Upplands runinskrifter)
Plats: Eneby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Troligen samma som gjort U 52.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8224