Runsten U393, L2015:2362, Sigtuna 23:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U393, L2015:2362
Foto av Runsten U393, L2015:2362
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ófeigr lät resa denna sten till minne av sina två systrar Tóra(?) och Hróðvé.

Visa originaltolkning och runtext

ufihr × lit × raisa + þina + stin × aftʀ × sestr + sinar + tuar × tura × auk ruþui

ufihr × lit × raisa + þina + stin × aftʀ × sestr + sinar + tuar × tura × auk ruþui

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, ca 2 m h pyramidformad med två sidor ca1-1,20 m br, de andra ca 0,6 m br. Slingor åt Söder och Öster,runor endast åt Östersidan. Runhöjd 5-8 cm = U393. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant

ÖNÖ om och intill gatan (Runstigen) (SSÖ-NNV) och ca 8 m NÖ omvilla (Ö hörn) samt i vägskäl mellan gata och parkväg. 34 m NNVom nr 24

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61702
Longitud: 17.715947
Lämnings-ID: L2015:2362
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 23:1
Sveriges runinskrifter: U393 (Upplands runinskrifter)
Plats: Borgmästarvreten
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Visäte
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2362