Runsten U392, L2015:3005, Sigtuna 24:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U392, L2015:3005
Foto av Runsten U392, L2015:3005
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sveinn lät hugga dessa runor … den andra kallades …, den tredje Ǫzurr, den fjärde Geirmundr … var deras mor.

Visa originaltolkning och runtext

suin : lit rista : runar : þas-… … …-þr : hit : a[na]r : a[s]ur : þriþi : kermunr : ---rþi [:] -[u]ki : (þ)… …r : uar þera muþ--

suin : lit rista : runar : þas-… … …-þr : hit : a[na]r : a[s]ur : þriþi : kermunr : ---rþi [:] -[u]ki : (þ)… …r : uar þera muþ--

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, inhuggen å flyttblock, ca 5x3 m (NNÖ-SSV), ca 2 m h.Ristningen vetter åt väster,ca 1,4 m l ca 0,6 m h. Runhöjd 9-12cm. U 392. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV sluttning om bergrygg. Tomtmark

Ca 6 m ÖNÖ om gatan (Runstigen) NNV-SSÖ och 50 m N om huvudgatasamt 6 m VNV om villa

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616472
Longitud: 17.716105
Lämnings-ID: L2015:3005
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 24:1
Sveriges runinskrifter: U392 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3005