Runsten U385, L2015:2548, Sigtuna 28:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U385, L2015:2548
Foto av Runsten U385, L2015:2548
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...denna sten till minne av Grímulfr, (hans) följeslagare ..."

Visa originaltolkning och runtext

… …tein : þentsa : eftʀ : krimulf : matu:no- …

… …tein : þentsa : eftʀ : krimulf : matu:no- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå granit, 0,73x0,42 m. Utgör enl. Wessén-Jansson övre delen av en runsten. Inskrift i översättning: "... denna sten efter Grimulv, (sin) följeslagare..."

Äldre beskrivning: I det höga och spetsiga västpartiets yttersida ca 7 m över marken sitter ett inmurat runstensfragment = U 385. Det synes vara den övre delen och är av gråsten. Ca 0,6x0,4 m (N-S) runraden 7 cm h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Sitter i en mur i väster delen av ruinen.
På ca 7 m höjd i mittpartiet av den V, delvis raserade muren i St Olof kyrkoruin.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618375
Longitud: 17.721005
Lämnings-ID: L2015:2548
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 28:2
Sveriges runinskrifter: U385 (Upplands runinskrifter)
Plats: S:t Olovs ruin
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2548