Runsten U381, L2015:2608, Sigtuna 29:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U381, L2015:2608
Foto av Runsten U381, L2015:2608
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… uppvuxen … Må Gud hjälpa (hans) ande …

Visa originaltolkning och runtext

…-n · ui-… … : … …n : resa : … …ita…a…u · kuþ : hiabi at · …

…-n · ui-… … : … …n : resa : … …ita…a…u · kuþ : hiabi at · …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, ca 0,6x0,5 m, inmurad i gravkapell. Runhöjd ca 8 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Inmurad i öster ytterväggen till Gernerska gravkoret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618305
Longitud: 17.721912
Lämnings-ID: L2015:2608
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 29:2
Sveriges runinskrifter: U381 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkogården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2608