Runsten U380, L2015:2609, Sigtuna 29:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U380, L2015:2609
Foto av Runsten U380, L2015:2609
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásbjǫrn och Kúss(?)/Guss(?) hade …

Visa originaltolkning och runtext

…s--arn ' auk · kus · li… …

…s--arn ' auk · kus · li… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Nr 1 = U 380 av gråsten ca 1 m h, 0,5 m br och 0,2 m tj. Runradenca 7 cm h. Största delen av stenen är tydligen borta. Ca 10 m S20cg V om 1 är 2) 0 U 381 ca 10 m S om nr 1 av gråsten inmurad igravkapell ca 0,6x0,5 m. Runraden ca 8 cm h. Största delensaknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

Ca 20 m V 30cg S om Maria Kyrkan (NV hörn)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618408
Longitud: 17.722042
Lämnings-ID: L2015:2609
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 29:1
Sveriges runinskrifter: U380 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2609