Runsten U376, L2015:8070, Vidbo 16:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U376, L2015:8070
Foto av Runsten U376, L2015:8070
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Inga lät göra bron och resa stenarna till Ragni, hennes sons minne; och Ragnhildr till minne av sin husbonde. Steinn ristade."

Visa originaltolkning och runtext

ika × let × kiara × bro × ok × staina rita eftiʀ × rahna × s(u)(n) × sin × ok × rahniltr × eftir × boanta × sin × stain ' r[isti]

ika × let × kiara × bro × ok × staina rita eftiʀ × rahna × s(u)(n) × sin × ok × rahniltr × eftir × boanta × sin × stain ' r[isti]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, 1,4 m h, 0,1 m br, 0,1 m tj. Runhöjd 6 cm.Ristningen vetter mot N 20cg Ö. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lermark. Tomtmark

N hörn av kyrkogårdsmur. Lutad mot muren

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711266
Longitud: 18.005145
Lämnings-ID: L2015:8070
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 16:1
Sveriges runinskrifter: U376 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vidbo kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Skiffer stenart
Runristare: Sten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8070