Runsten U375, L2015:8169, Vidbo 18:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U375, L2015:8169
Foto av Runsten U375, L2015:8169
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigfastr och Ginnlaug, de lät resa denna sten till minne av Vinaman, deras son. Och han dog i Bógi(?)."

Visa originaltolkning och runtext

sikfastr ' auk| |kinla-h þauh litu rita stai(n) þino aftiʀ uinoman sun si- in hon uarþ tauþr i buhi

sikfastr ' auk| |kinla-h þauh litu rita stai(n) þino aftiʀ uinoman sun si- in hon uarþ tauþr i buhi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gråsten, 1,9 m h, 1,1 m br, 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. Dnr7290/69 Frigjord från lavar. Lagning tidigare m stenkitt. Resningpå betryggande sten och cementgrund. Tätning av sprickor. Stenenflyttades ej på grund av risk för skador i tidigare lagningar.Stenen som sjunkit höjdes. Inprickningen på fotokartan flyttades10 m NV. Ristningen vetter mot S 35cg V. TU 375. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vidbo socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränrygg (N-S). Parkeringsplats

2,5 m Ö om landsväg, omedelbart SV om kyrkogårdsmur

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vidbo socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.710787
Longitud: 18.004586
Lämnings-ID: L2015:8169
Riksantikvarieämbetets ID: Vidbo 18:1
Sveriges runinskrifter: U375 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Vidbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8169