Runsten U373, L2016:8904, Skepptuna 100:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U373, L2016:8904
Foto av Runsten U373, L2016:8904
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Jarpi lät (resa) stenen till minne av sina två söner.

Visa originaltolkning och runtext

iarbi · [l]it · stain · ht[t]ʀ · s(u)-- sina · tua

iarbi · [l]it · stain · ht[t]ʀ · s(u)-- sina · tua

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,6 m br (Ö-V) 0,8 m br och 0,4 m tj. Runorna är5,5-8 cm st. Ristningen vettermot S. (U 373) T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av flack moränkulle med berg i dagen. Impediment i åkermark(barrträd)

m N om landsväg (Ö-V). S kant av åkerholme

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.687487
Longitud: 18.023267
Lämnings-ID: L2016:8904
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 100:1
Sveriges runinskrifter: U373 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8904