Runsten U372, L2016:8403, Skepptuna 130:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U372, L2016:8403
Foto av Runsten U372, L2016:8403
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorsteinn och Þegn och Sjalfi - deras mor hette Gilla - de lät resa denna sten till minne av Sighvatr, deras far. Må Gud hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

þurstain ' uk þihn ' uk sialfi ' þaim hit kila muþiʀ ' þaiʀ litu rita stain þino| |obtiʀ sihat ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |sal

þurstain ' uk þihn ' uk sialfi ' þaim hit kila muþiʀ ' þaiʀ litu rita stain þino| |obtiʀ sihat ' faþur sin ' kuþ hialbi hons| |sal

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gnejsgranit, 1,9 m h, 0,8-1,1 m br (NÖ-SV) och 0,3-0,8m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter åt SÖ. Den är granthuggen och nu högst svårläst. Uppmålning saknas. Stenen ärkringskolad med 0,2-0,4 m st stenar. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg. Hagmark

37 m SSÖ gammal landsväg (ÖNÖ-VSV) och 33 m N 20cg Ö om nylandsväg (ÖSÖ-VNV). 16 m V om åker

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.720583
Longitud: 18.058225
Lämnings-ID: L2016:8403
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 130:1
Sveriges runinskrifter: U372 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ånsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8403