Runsten U357, L2016:8741, Skepptuna 3:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U357, L2016:8741
Foto av Runsten U357, L2016:8741
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vargas(?)/Varghǫss(?) och Arnkell och Andvéttr och Hróðelfr deras mor/mors, dessa tre bröder lät resa dessa stenar till minne av Holmi, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

⁓ uarhas ' uk arn-il ' uk ontuitr ' uk hruþailfr ' muþur þiʀa ' þaʀ þriʀ bruþr ' litu ' rita ' staino þisa aftiʀ hulma faþur sin

⁓ uarhas ' uk arn-il ' uk ontuitr ' uk hruþailfr ' muþur þiʀa ' þaʀ þriʀ bruþr ' litu ' rita ' staino þisa aftiʀ hulma faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av granit, 2,3 m h, 0,35-1,1 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och0,35-0,7 m tj. Runhöjd 6-7 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Nyligeni målad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ sluttning av moränrygg. Tomtmark-kyrkogård

20 m SÖ om SÖ hörnet av kyrka och 32 m V om Kyrkogårdsmur

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708745
Longitud: 18.093583
Lämnings-ID: L2016:8741
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 3:1
Sveriges runinskrifter: U357 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skepptuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8741