Runsten U354, L2016:5025, Lunda 15:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U354, L2016:5025
Foto av Runsten U354, L2016:5025
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gullaug och Holma lät resa denna sten till minne av Sveinn, deras bror, Vafris arvtagare. Må Gud och Guds moder hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

kulauh · auk · hulma : litu : arisa : stain : þinsa : afti : suin : bruþur : sin : uafra : arfua kuþ : hialbi · ant h:ans : auk kus m…

kulauh · auk · hulma : litu : arisa : stain : þinsa : afti : suin : bruþur : sin : uafra : arfua kuþ : hialbi · ant h:ans : auk kus m…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgranit, 2,15 m h, vid basen 1,15 m br, vid toppen 0,38 m br (N-S) och 0,37 m tj vid basen samt 0,26 m tj vid toppen. Runhöjd 8,5-9,5 cm. Ristningen på den Ö sidan. Imålad med rödfärg. Stenen är flyttad, rest på sin nuvarande plats 1942. Tidigare inmurad i Ö kyrkoväggen. Skiss i inventeringsboken, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nära hörnet av svag Ö-sluttning av moränhöjd med berg i dagen.Tomtmark

2 m Ö om Ö kyrkogårdsmuren samt 17 m Ö om långskeppets SÖ-hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.666841
Longitud: 18.046796
Lämnings-ID: L2016:5025
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 15:1
Sveriges runinskrifter: U354 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lunda kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5025