Runsten U353, L2016:5843, Lunda 17:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U353, L2016:5843
Foto av Runsten U353, L2016:5843
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Soni reste stenen och gjorde bron till minne av Sigbjörn och Þegn. Soni snidade.

Visa originaltolkning och runtext

suni · riti · stan · ok| |kiarþi · bro ·· eftiʀ · sihbiarn · ak · þiahn suni · risti ·

suni · riti · stan · ok| |kiarþi · bro ·· eftiʀ · sihbiarn · ak · þiahn suni · risti ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörk skiffer, 1,55 m h, vid basen 0,37 m br, på mitten 0,55 m br, vid toppen 0,20 m br. Runhöjd 7,5-9 cm. Imålad med rödfärg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I V kyrkomuren 2 m N om kyrkans SV hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.666784
Longitud: 18.046119
Lämnings-ID: L2016:5843
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 17:1
Sveriges runinskrifter: U353 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5843