Runsten U35, L2015:7579, Sånga 34:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U35, L2015:7579
Foto av Runsten U35, L2015:7579
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Aðísl och Ásl/Ǫsl och Ólafr, de lät resa denna sten till minne av Végísl, deras far, Ernfríðrs husbonde."

Visa originaltolkning och runtext

aþisl : auk : ays- : auk : ---fr : þaiʀ : litu : raisa : stain : þinsa : at : uikisl : faþur : sin : boanta : irfriþaʀ

aþisl : auk : ays- : auk : ---fr : þaiʀ : litu : raisa : stain : þinsa : at : uikisl : faþur : sin : boanta : irfriþaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 3 m h, 2 m br (Ö 20cg N-V 20cg S), 0,5 m tj vidbasen och 0,05 m tj vid toppen. Runhöjd 15 cm. Ristningen vettermot NNV. Stenen lutar något åt S. Stenen stod förut därladugården N om nu är. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N sluttning av moränrygg. Tomtmark

9 m S om mindre väg (Ö-V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.363399
Longitud: 17.73311
Lämnings-ID: L2015:7579
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 34:1
Sveriges runinskrifter: U35 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7579