Runsten U338, L2016:9669, Orkesta 46:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U338, L2016:9669
Foto av Runsten U338, L2016:9669
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Þorsteinn och Ragnfríðr, de reste denna sten till minne av Björn i Granbýr, §B Kalfrs bror. Vígmundr slaktade honom. Må Gud hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade."

Visa originaltolkning

§A þurstin × uk × ragnfriʀ × þu (r)(i)stu × stin × þina × iftiʀ × (b)iur[n] × i krnbu §B × bruþur × kalfs × anum × ua [at · uikmu--ʀ × ku]þ ihlbi × [o]ns × ot × uk × salu × bitr × þan × on karþ[i] -il

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusgrå granit, 1,75 m h, 0,4-0,7 m i sida vid basen mednärmast triangulöst träsnitt, avsmalnande uppåt. På NÖ och NVsidorna är en ooronerad runslinga i två resp tre rader. Runhöjd7-8 cm. Ristningens baspartier är skadade på båda sidorna. Toppenhar varit avslagen och är lagad, men översta biten med del av NVristninen fattas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lerslätt vid å. Vägren

1 m V 40cg S om byväg (N 40cg V-S 40cg Ö) på en punkt 27 m N 40cgV om tomthörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597142
Longitud: 18.092281
Lämnings-ID: L2016:9669
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 46:1
Sveriges runinskrifter: U338 (Upplands runinskrifter)
Plats: Granby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9669