Runsten U336, L2015:442, Orkesta 29:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U336, L2015:442
Foto av Runsten U336, L2015:442
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr lät resa denna sten till minne av Ónæmr, hans fars bror. De bodde båda i Báristaðir."

Visa originaltolkning och runtext

[ul]fʀ × lit × risa stin × þi[n]a × iftiʀ × unim × faþurs×bruþr sin þiʀ × buku × baþiʀ × i × baristam '

[ul]fʀ × lit × risa stin × þi[n]a × iftiʀ × unim × faþurs×bruþr sin þiʀ × buku × baþiʀ × i × baristam '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljus granit, 1,5 m h, 0,5-0,6 m br (Ö-V) och 0,2-0,25m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. 1,5 m Ö om nr 2 är2)Runsten, 1,6 m h, 0,5-6 m br (Ö-V) och 0,1-0,3 m tj. Runhöjd5-8 cm. Ristningen vetter mot S. Vid den äldre inventeringen stodstenarna resta på skolgården V om kyrkan. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg. Kyrkogård

Orkesta kyrka, 3 m Ö 40cg S om SV hörnet av långhuset

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604713
Longitud: 18.110161
Lämnings-ID: L2015:442
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 29:1
Sveriges runinskrifter: U336 (Upplands runinskrifter)
Plats: Orkesta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:442