Runsten U335, L2016:9808, Orkesta 28:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U335, L2016:9808
Foto av Runsten U335, L2016:9808
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmi lät resa denna sten och göra denna bro till minne av Hæra, hans far, Sigrøðrs huskarl."

Visa originaltolkning och runtext

ulmi × lit × risa × stin × þina × uk × bru þisi × i(f)tiʀ × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaʀ

ulmi × lit × risa × stin × þina × uk × bru þisi × i(f)tiʀ × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 0,6 m h och 1,4 m lång inmurad i kyrkovägg. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot Ö.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg. Kyrkogård
Inmurad på utsidan av östra sakristimuren.
Orkestakyrka. Inmurad i Ö sakristiaväggen

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604812
Longitud: 18.110472
Lämnings-ID: L2016:9808
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 28:1
Sveriges runinskrifter: U335 (Upplands runinskrifter)
Plats: Orkesta kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9808