Runsten U330, L2016:6629, Markim 21:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U330, L2016:6629
Foto av Runsten U330, L2016:6629
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Inga lät resa upp stenarna och göra bron till Ragnfastr, hennes husbondes minne. Ǫzurr var hans huskarl."

Visa originaltolkning och runtext

× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiʀ × raknfast × bont×a sin × asur × uaʀ × huskarl × hans ×

× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiʀ × raknfast × bont×a sin × asur × uaʀ × huskarl × hans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h 0,6-1,15 m br och 0,2-0,4 m tj.Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. 22 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, granit, 2,3 m h, 0,35-1,4 m br och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd7-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runsten flyttad på 1920-taletfrån sin ursprungliga plats ca 75 m Ö om nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot Ö sluttande moränmark. Hagmark

11 m SV om åkerkant (NV-SÖ) och 5 m NV om brukningsväg (NÖ-SV)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Parsten till U 329.

Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61168
Longitud: 18.035839
Lämnings-ID: L2016:6629
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 21:2
Sveriges runinskrifter: U330 (Upplands runinskrifter)
Plats: Snottsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Parsten till U 329.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6629