Runsten U329, L2016:6628, Markim 21:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U329, L2016:6628
Foto av Runsten U329, L2016:6628
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Inga lät resa dessa stenar till minne av Ragnfastr, hennes husbonde. Han var Gyríðr\´ och Ástríðr\´s bror."

Visa originaltolkning och runtext

× inka × lit × raisa × staina × þasi × eftiʀ × raknfast × bonta × sin × han × uaʀ × broþiʀ × kuriþaʀ × auk × estriþaʀ ×

× inka × lit × raisa × staina × þasi × eftiʀ × raknfast × bonta × sin × han × uaʀ × broþiʀ × kuriþaʀ × auk × estriþaʀ ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h 0,6-1,15 m br och 0,2-0,4 m tj.Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot Ö. 22 m NV om nr 1 är: 2)Runsten, granit, 2,3 m h, 0,35-1,4 m br och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd7-9 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runsten flyttad på 1920-taletfrån sin ursprungliga plats ca 75 m Ö om nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot Ö sluttande moränmark. Hagmark

11 m SV om åkerkant (NV-SÖ) och 5 m NV om brukningsväg (NÖ-SV)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611547
Longitud: 18.036129
Lämnings-ID: L2016:6628
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 21:1
Sveriges runinskrifter: U329 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6628