Runsten U327, L2017:4119, Haga 14:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U327, L2017:4119
Foto av Runsten U327, L2017:4119
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… uppvuxen … till minne av Sveinn/Steinn, hans son, och skapade bron för hans själ. (Han) beordrade (den) att stå här...

Visa originaltolkning och runtext

… ris… … [i]ftiʀ --in × sun × sin × uk × kirþi × bru × furiʀ an(s) × salu × baþ stanta × hia… …þi u--… …alt × --…

… ris… … [i]ftiʀ --in × sun × sin × uk × kirþi × bru × furiʀ an(s) × salu × baþ stanta × hia… …þi u--… …alt × --…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av gråsten, ca 2,8 m h, 1,4 m br och 0,2 m tj. Runhöjden är 9 cm. Inskriften, vänd mot ÖNÖ, delvis utplånad. Stenen är inbyggd i en mur.
Enligt Upplands runinskrifter har stenen ursprungligen stått vid Husby örn i Markims sn.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...resa...efter Sven, sin son, och gjorde bron för hans själ. Han bjöd stå här...".

Uppmålad 1982.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haga socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Invid vägkanten.

5 m SV om vägen (NV-SÖ) och 8 m V om vägskäl.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Haga socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.678778
Longitud: 17.694395
Lämnings-ID: L2017:4119
Riksantikvarieämbetets ID: Haga 14:1
Sveriges runinskrifter: U327 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Haga
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4119