Runsten U326, L2016:6914, Markim 5:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U326, L2016:6914
Foto av Runsten U326, L2016:6914
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmgerðr/Holmgeirr och Sigrøðr/Sigþrúðr, de reste dessa stenar till minne av Sveinn, deras son, den senfödde."

Visa originaltolkning och runtext

[hulm]kir × auk × sikruþr × þaiʀ × ristu × stina × þisi × eftiʀ × suin × sun × sin × siþ×bu[rin]

[hulm]kir × auk × sikruþr × þaiʀ × ristu × stina × þisi × eftiʀ × suin × sun × sin × siþ×bu[rin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2 m h, 0,7-0,95 m br (N 30cg Ö-S 30cg V) och0,05-0,2 m tj. Runhöjd 7-8 cam. Ristningen vetter mot ÖSÖ.Runstenen är stödd av 4 järnstenar vid basen samt stödd en järnstång på VNV sidan. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Markim socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i mot NÖ sluttande moränmark berg i dagen. Skogsmark

12 m V om väg (N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Markim socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598633
Longitud: 18.048078
Lämnings-ID: L2016:6914
Riksantikvarieämbetets ID: Markim 5:1
Sveriges runinskrifter: U326 (Upplands runinskrifter)
Plats: Husby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Markim
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6914