Runsten U324, L2012:434, Skånela 271 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten U324, L2012:434
Foto av Runsten U324, L2012:434
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…-ulfr reste denna sten till minne av … sin bror; och Gyríðr till minne av sin gode son. Han blev dödad …

Visa originaltolkning och runtext

[uk]ulfʀ × ri[s-i × st--] × þina ----ʀ × …rf × bruþur × sin × huk × gyriʀ × iftiʀ × sun sin × kuþan × an × uarþ × tr… …

[uk]ulfʀ × ri[s-i × st--] × þina ----ʀ × …rf × bruþur × sin × huk × gyriʀ × iftiʀ × sun sin × kuþan × an × uarþ × tr… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 324), 2,1 m h, 0,9 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,3 m tj. Runslingan som är riktad mot N är 0,09 m br. Inskrift: "..ulv reste denna sten efter ... sin broder, och Gyrid efter sin gode son. Han blev dräpt..." Runstenens nedre del är skadad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren, S om Ö-V-löpande väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.60982
Longitud: 17.99445
Lämnings-ID: L2012:434
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 271
Sveriges runinskrifter: U324 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:434